Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG MẦM NON NGỌC LAN

Điạ chỉ: Trường Mầm non Ngọc Lan

Điện thoại: (08)38947278

Email: mn_ngoclan16a@yahoo.com

Mô tả:

HIỆU TRƯỞNG

Chu Kim Ngân
Chu Kim Ngân

Ngày sinh: 22/8/1967

Dân tộc: Kinh

Quê quán: xã Minh Tân

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Trường Mầm non Ngọc Lan

Điện thoại cơ quan: 39162239

Điện thoại riêng: 0908138578

Email liên lạc: chungan1967@yahoo.com