Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG MẦM NON NGỌC LAN
Thứ sáu, 16/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 74

TRƯỜNG MẦM NON NGỌC LAN LONG TRỌNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ - CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020 - 2021.

Nhằm kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm học 2019-2020 đã đề ra và thực hiện Quy chê dân chủ cơ sở trong hoạt động của trường; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo Trường trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm học 2019-2020; tổng kết phong trào thi đua; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Xây dựng nội dung, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, đế ra các biện pháp thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021. Đồng thời, kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ:2020-2022.

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Công văn số 156/LĐLĐ ngày 30/8/2018 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận về hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm học 2020- 2021. Được sự chỉ đạo của Cấp ủy, lãnh đạo Trường mầm non Ngọc Lan, hôm nay Trường mầm non Ngọc Lan. tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm học 2020-2021, nhằm kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm học 2019-2020 đã đề ra và thực hiện Quy chê dân chủ cơ sở trong hoạt động của trường; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo Trường trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm học 2019-2020; tổng kết phong trào thi đua; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Xây dựng nội dung, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, đế ra các biện pháp thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021. Đồng thời, kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ :2020-2022.
Sau một thời gian nghiêm túc, tập trung làm việc, hội nghị đã phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho CBCCVC cơ quan, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88