Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG MẦM NON NGỌC LAN

Có 29 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Về hướng dẫn một số nội dung tổ chức cho trẻ đi học trở lại tại các cơ sở giáo dục mầm non
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1307135202010_1_14520200.pdf
1307/GDĐT-MNVăn bản 14-05-2020
2 Quyết định về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: datahcmedupgdgovapattachments202041371qdsigned274202017_14520200.pdf
File thứ 2: datahcmedupgdgovapattachments20204huongdanthuchienbotieuchiantoan27420201427420_14520200.doc
File thứ 3: datahcmedupgdgovapattachments20204mau1mn274202014274202017_14520200.docx
 Các văn bản 14-05-2020
3 QUYẾT ĐỊNH - Về việc phân công Cán bộ và ban hành Nội qui tiếp công dân
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: hs_tiep_dan_2019_115202022.docx
199/QĐ-MNNLCác văn bản 11-05-2020
4 KẾ HOẠCH - Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke_hoach_thuc_hien_de_an_pctn_1921_115202022.doc
78/KH-MNNLBáo cáo - Kế hoạch 11-05-2020
5 KẾ HOẠCH - Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đến năm 2021”
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke_hoach_thuc_hien_de_an_nang_cao_chat_luong_cong_tac_pbgdpl_den_2021_hoan_chinh_115202022.doc
 Báo cáo - Kế hoạch 11-05-2020
6 Thông tư số 39/tt-bgdđt hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: vanbangoc392013tt-bgddt_95202013.pdf
39/TT-BGDĐTPháp luật - pháp chế 09-05-2020
7 Nghị định 127/2018/NĐ-CP Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 127_2018_nd-cpsigned_95202013.pdf
127/2018/NĐ-CPPháp luật - pháp chế 09-05-2020
8 Luật tiếp công dân 2013
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 42tiepcongdan_95202013.pdf
42/2013/QH13Pháp luật - pháp chế 09-05-2020
9 Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: vanbangoc362018qh14_95202013.pdf
36/2018/QH14Pháp luật - pháp chế 09-05-2020
10 Luật tố cáo 2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: vanbangocluat_to_cao_95202013.PDF
25/2018/QH14Pháp luật - pháp chế 09-05-2020
11 Luật khiếu nại 2011
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luatkhieunai02_9520209.doc
02/2011/QH13Pháp luật - pháp chế 09-05-2020
12 Công khai chất lượng giáo dục theo Thông tư 36
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong_khai_theo_tt_36_309201915.rar
 Văn bản 23-09-2019
13 Bộ quy tắc ứng xử văn hóa của trường mầm non ngọc lan năm học: 2019 - 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bo_qtux_19-20_135202023.doc
SỐ 162/QĐ-MNNLVăn bản 20-09-2019
14 Điều lệ trường mầm non
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: dieu le truong mam non.docx
16Pháp luật - Pháp chế 16-03-2017
15 Quy định về đạo đức nhà giáo
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quy dinh ve dao duc nha giao.docx
15Pháp luật - Pháp chế 16-03-2017
12